Δραστηριότητες έτους

Α. Ορειβασία - Αναρρίχηση στην Ελλάδα

1. Αναβάσεις σε κορυφές

Από Απρίλιο μέχρι και Νοέμβριο

1.1Αναβάσεις σε κορυφές από 1.401μ. μέχρι 1.900μ. και με υψομετρική διαφορά τουλάχιστον 500μ. ή αναβάσεις σε κορυφές μικρότερου ύψους και με υψομετρική διαφορά τουλάχιστον 800μ ή αναβάσεις σε κορυφές μεγαλύτερου ύψους και με υψομετρική διαφορά μέχρι 800μ.
(εαν δεν πραγματοποιηθεί η ανάβαση στην κορυφή, τότε η δραστηριότητα αυτή καταχωρείτε στην κατηγορία 2.1)
Από 5 μέχρι 10 άτομαβαθμοί 2 επί 0 φορέςΒαθμοί 0.0
Από 11 μέχρι 20 άτομαβαθμοί 3 επί 0 φορέςΒαθμοί 0.0
Πάνω από 20 άτομαβαθμοί 4 επί 0 φορέςΒαθμοί 0.0
1.2Αναβάσεις σε κορυφές πάνω από 1.900μ. και με υψομετρική διαφορά τουλάχιστον 800μ. (εάν η υψομετρική διαφορά είναι μέχρι 800μ. τότε η ανάβαση καταχωρείται στην προηγούμενη κατηγορία 1.1).
(εαν δεν πραγματοποιηθεί η ανάβαση στην κορυφή, τότε η δραστηριότητα αυτή καταχωρείτε στην κατηγορία 2.1)
Από 5 μέχρι 10 άτομαβαθμοί 3 επί 0 φορέςΒαθμοί 0.0
Από 11 μέχρι 20 άτομαβαθμοί 4 επί 0 φορέςΒαθμοί 0.0
Πάνω από 20 άτομαβαθμοί 5 επί 0 φορέςΒαθμοί 0.0

Από Δεκέμβριο μέχρι και Μάρτιο

1.3Αναβάσεις σε κορυφές από 1.401μ. μέχρι 1.900μ. και με υψομετρική διαφορά τουλάχιστον 500μ. ή αναβάσεις σε κορυφές μικρότερου ύψους και με υψομετρική διαφορά τουλάχιστον 800μ ή αναβάσεις σε κορυφές μεγαλύτερου ύψους και με υψομετρική διαφορά μέχρι 800μ.
(εαν δεν πραγματοποιηθεί η ανάβαση στην κορυφή, τότε η δραστηριότητα αυτή καταχωρείτε στην κατηγορία 2.2)
Από 5 μέχρι 10 άτομαβαθμοί 3 επί 0 φορέςΒαθμοί 0.0
Από 11 μέχρι 20 άτομαβαθμοί 4 επί 0 φορέςΒαθμοί 0.0
Πάνω από 20 άτομαβαθμοί 5 επί 0 φορέςΒαθμοί 0.0
1.4Αναβάσεις σε κορυφές πάνω από 1.900μ. και με υψομετρική διαφορά τουλάχιστον 800μ. (εάν η υψομετρική διαφορά είναι μέχρι 800μ. τότε η ανάβαση καταχωρείται στην προηγούμενη κατηγορία 1.1).
(εαν δεν πραγματοποιηθεί η ανάβαση στην κορυφή, τότε η δραστηριότητα αυτή καταχωρείτε στην κατηγορία 2.2)
Από 5 μέχρι 10 άτομαβαθμοί 4 επί 0 φορέςΒαθμοί 0.0
Από 11 μέχρι 20 άτομαβαθμοί 5 επί 0 φορέςΒαθμοί 0.0
Πάνω από 20 άτομαβαθμοί 6 επί 0 φορέςΒαθμοί 0.0
Μερικό σύνολοΒαθμοί 0.0

2. Ορεινή Πεζοπορεία - Διασχίσεις

Από Απρίλιο μέχρι και Νοέμβριο

2.1Ορεινή πεζοπορία (όταν δεν γίνεται ανάβαση σε κορυφές των παρ. 1.1 & 1.2) Διασχίσεις ευρωπαϊκών / εθνικών μονοπατιών ή διασχίσεις φαραγγιών / χαραδρών και πορεία τουλάχιστον 5 ωρών.
Από 5 μέχρι 10 άτομαβαθμοί 1 επί 0 φορέςΒαθμοί 0.0
Από 11 μέχρι 20 άτομαβαθμοί 2 επί 0 φορέςΒαθμοί 0.0
Πάνω από 20 άτομαβαθμοί 3 επί 0 φορέςΒαθμοί 0.0

Από Δεκέμβριο μέχρι και Μάρτιο

2.2Ορεινή πεζοπορία (όταν δεν γίνεται ανάβαση σε κορυφές των παρ. 1.3 & 1.4) Διασχίσεις ευρωπαϊκών / εθνικών μονοπατιών ή διασχίσεις φαραγγιών / χαραδρών και πορεία τουλάχιστον 5 ωρών.
Από 5 μέχρι 10 άτομαβαθμοί 2 επί 0 φορέςΒαθμοί 0.0
Από 11 μέχρι 20 άτομαβαθμοί 3 επί 0 φορέςΒαθμοί 0.0
Πάνω από 20 άτομαβαθμοί 4 επί 0 φορέςΒαθμοί 0.0
Μερικό σύνολοΒαθμοί 0.0

3. Αναρριχήσεις

  1. Βαθμολογούνται μόνο οι διαδρομές που ολοκληρώθηκαν.
  2. Εάν η αναρρίχηση είναι μοναχική ή εάν ένας από τη σχοινοσυντροφιά είναι ενός Συλλόγου και ο άλλος ή οι άλλοι είναι άλλου ή άλλων Συλλόγων, τότε ο Σύλλογος βαθμολογείται με το μισό των αναγραφόμενων βαθμών.
  3. Όταν ανοίγεται μία νέα διαδρομή, τότε η συγκεκριμένη σχοινοσυντροφιά βαθμολογείται και για την αναρρίχηση και για το άνοιγμα της διαδρομής.

Οποιαδήποτε Εποχή

3.1Αναρριχητικές διαδρομές πάνω από 15μ. και με βαθμό δυσκολίας VIII- και πάνω
1 σχοινοσυντροφιάβαθμοί 2 επί 0 φορέςΒαθμοί 0.0
πρώτη ελεύθερη επανάληψηβαθμοί 4 επί 0 φορέςΒαθμοί 0.0
3.2Αναρριχήσεις σε ορθοπλαγιές που βρίσκονται σε χαμηλό υψόμετρο (μέχρι 1.000μ.) και με υψομετρική διαφορά από 80μ. έως 120μ. και με βαθμό δυσκολίας VI και πάνω
1 σχοινοσυντροφιάβαθμοί 2 επί 0 φορέςΒαθμοί 0.0
πρώτη ελεύθερη επανάληψηβαθμοί 4 επί 0 φορέςΒαθμοί 0.0
3.3 Αναρριχήσεις σε ορθοπλαγιές που βρίσκονται σε χαμηλό υψόμετρο (μέχρι 1.000μ.) και με υψομετρική διαφορά πάνω από 120μ. και βαθμό δυσκολίας IV+ και πάνω
1 σχοινοσυντροφιάβαθμοί 2 επί 0 φορέςΒαθμοί 0.0
πρώτη ελεύθερη επανάληψηβαθμοί 4 επί 0 φορέςΒαθμοί 0.0

Από Απρίλιο μέχρι και Νοέμβριο

3.4 Αναρριχήσεις σε ορθοπλαγιές που βρίσκονται σε μεγάλο υψόμετρο (πάνω από 1.000μ.) και με Υ.Δ από 80μ. μέχρι 120μ. και Β.Δ. ΙV+ και πάνω
1 σχοινοσυντροφιάβαθμοί 2 επί 0 φορέςΒαθμοί 0.0
πρώτη ελεύθερη επανάληψηβαθμοί 4 επί 0 φορέςΒαθμοί 0.0
3.5 Αναρριχήσεις σε ορθοπλαγιές που βρίσκονται σε μεγάλο υψόμετρο (πάνω από 1.000μ.) και με Υ.Δ. 120μ. - 240μ. και Β.Δ. ΙV+ και πάνω
1 σχοινοσυντροφιάβαθμοί 3 επί 0 φορέςΒαθμοί 0.0
πρώτη ελεύθερη επανάληψηβαθμοί 6 επί 0 φορέςΒαθμοί 0.0
3.6 Αναρριχήσεις σε ορθοπλαγιές που βρίσκονται σε μεγάλο υψόμετρο (πάνω από 1.000μ.) και με Υ.Δ. 240μ. - 800μ. και Β.Δ. ΙV και πάνω
1 σχοινοσυντροφιάβαθμοί 4 επί 0 φορέςΒαθμοί 0.0
πρώτη ελεύθερη επανάληψηβαθμοί 8 επί 0 φορέςΒαθμοί 0.0
3.7 Αναρριχήσεις σε ορθοπλαγιές που βρίσκονται σε μεγάλο υψόμετρο (πάνω από 1.000μ.) και με Υ.Δ. πάνω από 800μ. και Β.Δ. ΙV και πάνω
1 σχοινοσυντροφιάβαθμοί 5 επί 0 φορέςΒαθμοί 0.0
πρώτη ελεύθερη επανάληψηβαθμοί 10 επί 0 φορέςΒαθμοί 0.0

Από Δεκέμβριο μέχρι και Μάρτιο

3.8 Αναρριχήσεις σε ορθοπλαγιές που βρίσκονται σε μεγάλο υψόμετρο (πάνω από 1.000μ.) και με Υ.Δ. από 80μ. μέχρι 120μ. και Β.Δ. ΙV+ και πάνω
1 σχοινοσυντροφιάβαθμοί 4 επί 0 φορέςΒαθμοί 0.0
πρώτη ελεύθερη επανάληψηβαθμοί 8 επί 0 φορέςΒαθμοί 0.0
3.9 Αναρριχήσεις σε ορθοπλαγιές που βρίσκονται σε μεγάλο υψόμετρο (πάνω από 1.000μ.) και με Υ.Δ. 120μ. - 240μ. και Β.Δ. ΙV+ και πάνω ή διαδρομές χιονιού-πάγου και με κλίση πάνω από 45 μοίρες.
1 σχοινοσυντροφιάβαθμοί 6 επί 0 φορέςΒαθμοί 0.0
πρώτη ελεύθερη επανάληψηβαθμοί 12 επί 0 φορέςΒαθμοί 0.0
3.10 Αναρριχήσεις σε ορθοπλαγιές που βρίσκονται σε μεγάλο υψόμετρο (πάνω από 1.000μ.) και με Υ.Δ. 240μ. - 800μ. και Β.Δ. ΙV και πάνω ή διαδρομές χιονιού-πάγου και με κλίση πάνω από 45 μοίρες.
1 σχοινοσυντροφιάβαθμοί 8 επί 0 φορέςΒαθμοί 0.0
πρώτη ελεύθερη επανάληψηβαθμοί 16 επί 0 φορέςΒαθμοί 0.0
3.11 Αναρριχήσεις σε ορθοπλαγιές που βρίσκονται σε μεγάλο υψόμετρο (πάνω από 1.000μ.) και με Υ.Δ. πάνω από 800μ. και Β.Δ. ΙV και πάνω ή διαδρομές χιονιού-πάγου και με κλίση πάνω από 45 μοίρες
1 σχοινοσυντροφιάβαθμοί 10 επί 0 φορέςΒαθμοί 0.0
πρώτη ελεύθερη επανάληψηβαθμοί 20 επί 0 φορέςΒαθμοί 0.0
Μερικό σύνολοΒαθμοί 0.0

4. Ορειβατικό Σκι

4.1 Διασχίσεις με ορειβατικά σκι (από 2 άτομα και πάνω)
(η βαθμολογία είναι ανά ημέρα)
Σε υψόμετρο μέχρι 1.900μ.βαθμοί 4 επί 0 φορέςΒαθμοί 0.0
Σε υψόμετρο πάνω από 1.900μ.βαθμοί 8 επί 0 φορέςΒαθμοί 0.0
Μερικό σύνολοΒαθμοί 0.0

Β. Ορειβασία - Αναρρίχηση στο εξωτερικό

5. Αποστολές - Trekking

5.1 Οργάνωση αποστολών
Σε βουνά Ευρώπηςβαθμοί 4 επί 0 φορέςΒαθμοί 0
Σε βουνά Αφρικήςβαθμοί 6 επί 0 φορέςΒαθμοί 0
Σε βουνά υπολοίπων ηπείρωνβαθμοί 12 επί 0 φορέςΒαθμοί 0
5.2 Αναβάσεις (ανεξάρτητα διάρκειας και αριθμού συμμετοχών)
Σε βουνά μέχρι 3000μ.βαθμοί 5 επί 0 φορέςΒαθμοί 0
Ανάβαση σε κορυφή καλοκαίρι βαθμοί 5 επί 0 φορέςΒαθμοί 0
Ανάβαση σε κορυφή χειμώνα βαθμοί 10 επί 0 φορέςΒαθμοί 0
Σε βουνά από 3000μ μέχρι 5000μ.βαθμοί 10 επί 0 φορέςΒαθμοί 0
Ανάβαση σε κορυφή καλοκαίρι βαθμοί 10 επί 0 φορέςΒαθμοί 0
Ανάβαση σε κορυφή χειμώνα βαθμοί 20 επί 0 φορέςΒαθμοί 0
Σε βουνά από 5000μ μέχρι 6000μ.βαθμοί 20 επί 0 φορέςΒαθμοί 0
Ανάβαση σε κορυφή καλοκαίρι βαθμοί 20 επί 0 φορέςΒαθμοί 0
Ανάβαση σε κορυφή χειμώνα βαθμοί 40 επί 0 φορέςΒαθμοί 0
Σε βουνά από 6000μ μέχρι 7000μ.βαθμοί 30 επί 0 φορέςΒαθμοί 0
Ανάβαση σε κορυφή καλοκαίρι βαθμοί 30 επί 0 φορέςΒαθμοί 0
Ανάβαση σε κορυφή χειμώνα βαθμοί 60 επί 0 φορέςΒαθμοί 0
Σε βουνά από 7000μ μέχρι 8000μ.βαθμοί 50 επί 0 φορέςΒαθμοί 0
Ανάβαση σε κορυφή καλοκαίρι βαθμοί 50 επί 0 φορέςΒαθμοί 0
Ανάβαση σε κορυφή χειμώνα βαθμοί 100 επί 0 φορέςΒαθμοί 0
Σε βουνά πάνω από 8000μ.βαθμοί 100 επί 0 φορέςΒαθμοί 0
Ανάβαση σε κορυφή καλοκαίρι βαθμοί 100 επί 0 φορέςΒαθμοί 0
Ανάβαση σε κορυφή χειμώνα βαθμοί 200 επί 0 φορέςΒαθμοί 0
5.3 Πολυήμερες διασχίσεις - Trekking (ανεξάρτητα διάρκειας και αριθμού συμμετοχών)
Σε βουνά Ευρώπης καλοκαίρι βαθμοί 5 επί 0 φορέςΒαθμοί 0.0
Σε βουνά Ευρώπης χειμώνα βαθμοί 10 επί 0 φορέςΒαθμοί 0.0
Σε βουνά εκτός Ευρώπης καλοκαίρι βαθμοί 5 επί 0 φορέςΒαθμοί 0.0
Σε βουνά εκτός Ευρώπης χειμώνα βαθμοί 10 επί 0 φορέςΒαθμοί 0.0
5.4 Διασχίσεις με ορειβατικά σκι (ανεξάρτητα διάρκειας και αριθμού συμμετοχών)
Σε οποιοδήποτε βουνό καλοκαίρι βαθμοί 10 επί 0 φορέςΒαθμοί 0.0
Σε οποιοδήποτε βουνό χειμώνα βαθμοί 20 επί 0 φορέςΒαθμοί 0.0
Μερικό σύνολοΒαθμοί 0.0

6. Αναρριχήσεις

Την καλοκαιρινή περίοδο (βαθμολόγηση ανά σχοινοσυντροφιά)

6.1 Σε ορθοπλαγιές Ευρώπης
Υ.Δ. 80μ. - 120μ.- Β.Δ. VI και πάνωβαθμοί 6 επί 0 φορέςΒαθμοί 0.0
Υ.Δ. 120μ.- 240μ. - Β.Δ. V και πάνωβαθμοί 8 επί 0 φορέςΒαθμοί 0.0
Υ.Δ. πάνω από 240μ. - Β.Δ. IV και πάνωβαθμοί 10 επί 0 φορέςΒαθμοί 0.0
6.2 Σε ορθοπλαγιές εκτός Ευρώπης
Υ.Δ. 80μ. - 120μ.- Β.Δ. VI και πάνωβαθμοί 6 επί 0 φορέςΒαθμοί 0.0
Υ.Δ. 120μ.- 240μ. - Β.Δ. V και πάνωβαθμοί 8 επί 0 φορέςΒαθμοί 0.0
Υ.Δ. πάνω από 240μ. - Β.Δ. IV και πάνωβαθμοί 10 επί 0 φορέςΒαθμοί 0.0

Τη χειμερινή περίοδο (βαθμολόγηση ανά σχοινοσυντροφιά)

6.3 Σε ορθοπλαγιές Ευρώπης
Υ.Δ. 80μ. - 120μ.- Β.Δ. VI και πάνωβαθμοί 8 επί 0 φορέςΒαθμοί 0.0
Υ.Δ. 120μ.- 240μ. - Β.Δ. V και πάνωβαθμοί 10 επί 0 φορέςΒαθμοί 0.0
Υ.Δ. πάνω από 240μ. - Β.Δ. IV και πάνωβαθμοί 12 επί 0 φορέςΒαθμοί 0.0
6.4 Σε ορθοπλαγιές εκτός Ευρώπης
Υ.Δ. 80μ. - 120μ.- Β.Δ. VI και πάνωβαθμοί 10 επί 0 φορέςΒαθμοί 0.0
Υ.Δ. 120μ.- 240μ. - Β.Δ. V και πάνωβαθμοί 12 επί 0 φορέςΒαθμοί 0.0
Υ.Δ. πάνω από 240μ. - Β.Δ. IV και πάνωβαθμοί 14 επί 0 φορέςΒαθμοί 0.0
Μερικό σύνολοΒαθμοί 0.0

Σημείωση: Για τα βουνά του βορείου ημισφαιρίου, καλοκαιρινή περίοδος θεωρείται η εποχή από Απρίλιο μέχρι και Νοέμβριο και χειμερινή περίοδος από Δεκέμβριο μέχρι και Μάρτιο. Για τα βουνά του νοτίου ημισφαιρίου, αντίθετα, καλοκαιρινή περίοδος θεωρείται η εποχή από Οκτώβριο μέχρι και Μάιο και χειμερινή περίοδος η εποχή από Ιούνιο μέχρι και Σεπτέμβριο.

Γ. Αθλητική Δραστηριότητα

7. Αγώνες Ορειβατικού Σκι

Δεν Υπάρχει Δραστηριότητα

8. Αγώνες Αγωνιστικής Αναρρίχησης

Δεν Υπάρχει Δραστηριότητα

Γενικό σύνολοΒαθμοί 0.0