Καταστατικό 2021

Λήψη PDF

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Ε.Ο.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)

Α. ΙΔΡΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1. Επωνυμία

Το Σωματείο που ιδρύθηκε το 1940 στο Ηράκλειο με την επωνυμία «Ελληνικός Ορειβατικός Σύνδεσμος – Τμήμα Ηρακλείου» και το οποίο μετονομάστηκε το 1977 σε «Σύλλογο Ορειβασίας και Χιονοδρομίας Ηρακλείου», θα φέρει εφεξής την επωνυμία «Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Ηρακλείου» (Ε.Ο.Σ. Ηρακλείου). Αναφέρεται κατωτέρω συντομογραφικά ως «Σύλλογος», σε αυτόν δε ανήκουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία κινητά και ακίνητα του μετονομαζόμενου Σωματείου. Ο Σύλλογος είναι ορειβατικό αθλητικό Σωματείο-Μέλος της εδρεύουσας στην Αθήνα Ομοσπονδιακής Οργάνωσης υπό την επωνυμία Ελληνικός Ορειβατικός Σύνδεσμος (Ε.Ο.Σ.) μετονομασθείσα σε «Ελληνική Ομοσπονδία Χιονοδρομίας και Ορειβασίας» (Ε.Ο.Χ.Ο.) και τώρα «Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας-Αναρρίχησης» (Ε.Ο.Ο.Α) αποκαλούμενη στο παρόν Ομοσπονδία.

Άρθρο 2. Έδρα

Έδρα του Συλλόγου είναι το Ηράκλειο Κρήτης (σημερινή διεύθυνση Δικαιοσύνης 53 Ηράκλειο Τ.Κ. 71202).

Άρθρο 3. Σκοποί

Οι σκοποί του Συλλόγου είναι:

 1. Η μέριμνα για την ανάπτυξη, εξύψωση και διάδοση της ορειβασίας σε όλες τις μορφές και εκδηλώσεις, όπως αναβάσεις, ορεινή πεζοπορία, αναρρίχηση βράχου, αλπινισμός και αναβάσεις υπερύψηλων βουνών και γενικά χειμερινών αθλημάτων καθώς και η συμμετοχή σε σχετικούς αγώνες.
 2. Η μέριμνα για την ανάπτυξη, εξύψωση και διάδοση του αθλήματος του ορειβατικού σκι και η συμμετοχή αθλητών στους αγώνες του εν λόγω αθλήματος.
 3. Η μέριμνα για την ανάπτυξη και διάδοση του αθλήματος της αγωνιστικής αναρρίχησης και η συμμετοχή αθλητών στους αγώνες του εν λόγω αθλήματος.
 4. Η μέριμνα για την ανάπτυξη, εξύψωση και διάδοση του αθλήματος της χιονοδρομίας και η συμμετοχή αθλητών στους αγώνες του εν λόγω αθλήματος.
 5. Η μέριμνα για την ανάπτυξη και διάδοση αθλημάτων και δραστηριοτήτων σχετιζομένων με τα βουνά και την ορεινή φύση όπως η σπηλαιολογία, η εξερεύνηση και διάσχιση – κατάβαση φαραγγιών (canyoning) κ.α.
 6. Η διάδοση της αγάπης και του σεβασμού προς τον Ελληνικό ορεινό χώρο και η ενεργός εμπλοκή του σε θέματα προστασίας της ορεινής φύσης, είτε πρωτόβουλα είτε σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς.
 7. Η ευρύτερη διάδοση των γνώσεων (εκδόσεις, διαλέξεις, προβολές, εκθέσεις, δημοσιεύσεις, εκπομπές κ.α.) των σχετικών με την ορειβασία, τα αθλήματα που εκπροσωπεί, τα βουνά και την ορεινή φύση γενικότερα.
 8. Η ένταξη του Συλλόγου στο μητρώο εθελοντών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Άρθρο 4. Δραστηριότητες

Για την επίτευξη των σκοπών του ο Σύλλογος:

 1. Οργανώνει αναβάσεις, αναρριχήσεις και άλλες συναφείς εκδηλώσεις σε ελληνικά και ξένα βουνά.
 2. Οργανώνει με την επιμέλεια και τη φροντίδα των αρμοδίων φορέων, αγώνες ορειβατικού σκι και αγωνιστικής αναρρίχησης, συμμετέχει σε αγώνες που οργανώνει η Ε.Ο.Ο.Α. ή άλλοι Σύλλογοι μέλη της. Δημιουργεί κέντρα και σχολές για τη βελτίωση της τεχνικής των μελών και των αθλητών του στην Ορειβασία και τα λοιπά αθλήματα και δραστηριότητες που καλλιεργεί το σωματείο και οργανώνουν οι αντίστοιχες Ομοσπονδίες.
 3. Δημιουργεί, κατασκευάζει και συντηρεί κάθε είδους ορεινές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τους σκοπούς του και επιμελείται την εύρυθμη λειτουργία τους.
 4. Ενθαρρύνει, καθοδηγεί και παρέχει την συμπαράστασή του και τη βοήθειά του για την κατάρτιση μελετών ορθολογικής οργάνωσης του ορεινού χώρου και για την εκτέλεση από Δημόσιες Αρχές και ιδιώτες έργων που εξυπηρετούν τους σκοπούς τους, εφόσον δεν θίγουν τον ορεινό όγκο.
 5. Μεριμνά για την συγκρότηση, οργάνωση και συντονισμό ομάδων διάσωσης.
 6. Εκδίδει περιοδικά και πραγματοποιεί διαλέξεις που εξυπηρετούν τους σκοπούς του.
 7. Συμβάλλει με κάθε τρόπο στη γνωριμία της ελληνικής φύσης στο ευρύτερο κοινό.

Β. ΜΕΛΗ

Άρθρο 5.

Δεν επιτρέπονται διακρίσεις σε τακτικά, δόκιμα ή πάρεδρα μέλη ή άλλες παρόμοιες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του επίτιμου, χωρίς δικαίωμα ψήφου, σε πρόσωπα που έχουν διακριθεί για την προσφορά τους στο σωματείο ή στον αθλητισμό.

Άρθρο 6.
Κωλύματα εγγραφής – Περιορισμοί

 1. Ο αριθμός των μελών είναι απεριόριστος, δικαίωμα δε εγγραφής έχουν όλοι ανεξαιρέτως οι πολίτες αρκεί να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις (κωλύματα) του οικείου αθλητικού νόμου όπως αυτός ισχύει.Ειδικότερα:Δεν μπορεί να είναι μέλος του σωματείου ή μέλος των οργάνων της διοίκησης, ή ειδικός συνεργάτης αυτών, ούτε μπορεί να αναλάβει με οποιονδήποτε τρόπο ή απόφαση των ανωτέρω φορέων οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση του φορέα:
   1. Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.
   2. Όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα ή με αμετάκλητο βούλευμα έως ότου εκδοθεί απαλλακτική απόφαση ή έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με αμετάκλητη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα του παρόντος νόμου και ιδίως για αξιόποινη πράξη που τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 41ΣΤ του παρόντος νόμου ή για χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, εμπορία επιρροής – μεσάζοντες, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων.
   3. Όποιος δυνάμει αμετάκλητης δικαστικής απόφασης έχει τιμωρηθεί με τις παρεπόμενες ποινές της αποστέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων του και της αποστέρησης θέσεων και αξιωμάτων, για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι στερήσεις αυτές.
   4. Οποίος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του παρόντος νόμου και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.
 2. Οι εν ενεργεία διαιτητές ομαδικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές του οικείου κλάδου άθλησης, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης. Επιτρέπεται, κατ` εξαίρεση, ο εν ενεργεία προπονητής ενός αθλήματος ή κλάδου άθλησης να είναι μέλος αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί το ίδιο άθλημα ή τον ίδιο κλάδο άθλησης και να μετέχει στο διοικητικό συμβούλιο και στα άλλα όργανα αυτού, καθώς και σε καταστατικά όργανα υπερκείμενης ένωσης ή αθλητικής ομοσπονδίας, αν, ως αθλητής, έχει κατακτήσει 1η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς ολυμπιακούς αγώνες. Η κατά παράβαση της διάταξης αυτής συμμετοχή σε αρχαιρεσίες αθλητικού σωματείου, ένωσης ή ομοσπονδίας και η τυχόν εκλογή είναι αυτοδίκαια άκυρες. Ως διαιτητές, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, θεωρούνται επίσης οι επόπτες, οι σημειωτές, οι κριτές, οι χρονομέτρες, οι αφέτες, οι παρατηρητές, καθώς και όσοι, με οποιονδήποτε τρόπο, συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ομαδικού αθλήματος. Όποιος καταθέτει στην οικεία αθλητική ομοσπονδία την άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή, παύει να λογίζεται ως «εν ενεργεία προπονητής», μετά από την πάροδο δύο (2) μηνών από την κατάθεση.
 3. Οι εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες και όσοι άλλοι συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ατομικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων, μπορούν να είναι μέλη αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης, δεν επιτρέπεται όμως να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής του σωματείου αυτού, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. Το κώλυμα του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για τους διαιτητές και τους κριτές των αθλημάτων της σκοποβολής, του ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριτζ, του αεραθλητισμού, της τοξοβολίας, του θαλάσσιου σκι, της γυμναστικής και τους αλυτάρχες και τους κριτές των αθλημάτων του μηχανοκίνητου αθλητισμού.
 4. Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος σε αθλητικό σωματείο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του καταστατικού του, ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα. Επίσημος αθλητικός αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκρισή της.
 5. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου το προσωπικό του σωματείου, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για έναν (1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή, είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για έναν (1) χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα. Οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας δεν επιτρέπεται να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής αθλητικού σωματείου, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. Ειδικά για τα αθλήματα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, έμποροι, κατασκευαστές και εφαρμοστές μηχανικών και ηλεκτρονικών μερών και πάσης φύσεως ανταλλακτικών οχημάτων, καθώς και οι μέτοχοι, οι εταίροι, οι διαχειριστές και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας και κάθε είδους εμπορικής εταιρείας, εφόσον έχει ως αντικείμενο των εργασιών της την εμπορία, την κατασκευή και την εφαρμογή κάθε είδους μηχανικών και ηλεκτρονικών μερών και πάσης φύσεως ανταλλακτικών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής αθλητικού σωματείου, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες.
 6. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου αθλητικού σωματείου που διατηρεί Τ.Α.Α., μέτοχος Α.Α.Ε. που συμμετέχει σε αγώνες για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου αθλητικής ένωσης ή αθλητικής ομοσπονδίας που καλλιεργεί άθλημα για το οποίο διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, διαχειριστής Τ.Α.Α. που συμμετέχει σε αγώνες για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, μέτοχος, διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος, μέλος του Δ.Σ. ή διευθυντικό στέλεχος Α.Α.Ε. που συμμετέχει σε αγώνες για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου, διευθυντικό στέλεχος επαγγελματικής ένωσης του άρθρου 96 ή άλλου φορέα διοργάνωσης αγώνων για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, διαιτητής, βοηθός διαιτητή, παρατηρητής, επόπτης, κριτής, σημειωτής, χρονομέτρης, κομισάριος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου συνδέσμου ή ομοσπονδίας διαιτητών αθλήματος για το οποίο διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, αθλητής, τεχνικός διευθυντής, προπονητής, βοηθός προπονητή, μέλος του προπονητικού ή του ιατρικού επιτελείου ή του υποστηρικτικού προσωπικού αθλητικής ομάδας Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. που συμμετέχει σε αγώνες για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, όποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει μία ή περισσότερες από τις εξής ιδιότητες:
  1. Είναι μέτοχος ή εταίρος, κατά τρόπο που του επιτρέπει να ελέγχει: αα) την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ή εταιρεία που παρέχει παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, σύμφωνα με τα άρθρα 45 έως 50 του ν. 4002/2011 (Α` 180) ή ββ) εταιρεία συνδεδεμένη με τις εταιρείες της περ. αα`, κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 (Α` 251) ή γγ) άλλη εταιρεία στην οποία οι εταιρείες της περ. αα` έχουν αναθέσει, με σύμβαση, τη διεξαγωγή των παιχνιδιών στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης ή την επιλογή των γεγονότων στοιχηματισμού ή τον προσδιορισμό των ποσοστών απόδοσης αυτών ή τη διαχείριση του οικονομικού κινδύνου του στοιχηματισμού. Ο έλεγχος που απαιτείται για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης υφίσταται στην περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου που είναι κύριος ή συγκύριος μετοχών ή εταιρικών μεριδίων που αντιστοιχούν σε ποσοστό μεγαλύτερο από το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου ή κατέχει δικαιώματα ψήφου σε ποσοστό μεγαλύτερο από το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων είναι δυνατόν να διαπιστώνεται η συνδρομή της προϋπόθεσης του ελέγχου και να εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας και σε περιπτώσεις μικρότερου ποσοστού σε σχέση με τα προβλεπόμενα στο προηγούμενο εδάφιο.
  2. Είναι μέτοχος ή εταίρος κατά τρόπο που του επιτρέπεται να ελέγχει άλλα νομικά πρόσωπα που είναι μέτοχοι ή εταίροι εταιρείας της περ. α` ή μέτοχοι ή εταίροι των νομικών αυτών προσώπων ή των μετόχων ή εταίρων τους, απεριόριστα μέχρι του τελευταίου φυσικού προσώπου, το οποίο κατέχει τόσες μετοχές ή εταιρικά μερίδια ή δικαιώματα ψήφου, στην εταιρεία της περ. α`, που του προσδίδουν τον έλεγχο του νομικού προσώπου, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις της περ. α`.
  3. Είναι διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος, διαχειριστής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικό στέλεχος εταιρείας της περ. α` και
  4. Είναι σύζυγος ή συγγενής μέχρι δεύτερου βαθμού προσώπου που έχει μία από τις ιδιότητες των περ. α`, β` και γ`,
  1. Πρόσωπα στα οποία συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα του παρόντος άρθρου χάνουν αυτοδικαίως την ιδιότητά τους.
  2. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση του κωλύματος. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, η πράξη εκδίδεται από το αρμόδιο, σύμφωνα με τον ν. 4622/2019 (Α` 133), όργανο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία. Με την ίδια πράξη κηρύσσονται έκπτωτα από το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. ή της Εκτελεστικής Επιτροπής τα υπαίτια για τη μη έκδοση της ως άνω πράξης μέλη αυτών, τα οποία αντικαθίστανται κατά τις ισχύουσες διατάξεις.»

Άρθρο 7. Εγγραφή

Καθένας που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις έχει το δικαίωμα να εγγραφεί ως μέλος του σωματείου. Για την εγγραφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου στο Διοικητικό Συμβούλιο και έγκριση του συμβουλίου που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η έγκριση του διοικητικού συμβουλίου θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος του σωματείου την εξηκοστή ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής ενδιαφερομένου ως μέλους του σωματείου. Κατά της πράξης αυτής ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο, με την τακτική διαδικασία είτε για αναγνώριση του δικαιώματος εγγραφής του είτε επιπλέον για την καταδίκη του σωματείου σε δήλωση βούλησης.

Δεν απαιτείται η πρόταση της προηγούμενης παραγράφου προκειμένου περί εγγραφής αθλητών στο σωματείο στο οποίο ανήκουν και οι οποίοι έχουν επιτύχει πρώτη έως όγδοη νίκη σε ολυμπιακούς αγώνες ή παγκόσμια ή πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πρώτη έως τρίτη νίκη σε μεσογειακούς και σε βαλκανικούς αγώνες ή πρώτη έως τρίτη νίκη σε πανελλήνιους αγώνες.

Τα Μέλη του σωματείου, μετά πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους, αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του σωματείου.

Η διαγραφή και η αποβολή μέλους αθλητικού σωματείου γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 8.

Τα μέλη καταβάλλουν ετήσια συνδρομή που καθορίζεται κάθε 2 χρόνια από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών. Η ετήσια συνδρομή καταβάλλεται άμεσα κατά την εγγραφή και στη συνέχεια κατά τη διάρκεια κάθε έτους.

Άρθρο 9.

Τα μέλη του Συλλόγου με την εγγραφή τους, οφείλουν να αποδέχονται και να υπογράφουν τη Δήλωση Ανάληψης Ατομικής Ευθύνης που παρέχει ο Σύλλογος. Επίσης, να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες του Συλλόγου και στις εθελοντικές δράσεις που αποφασίζονται από το Δ.Σ. και τη Γ.Σ. και είναι σύμφωνες με τους σκοπούς του Συλλόγου. Τα μέλη δικαιούνται να υποβάλλουν, όταν το κρίνουν χρήσιμο, έγγραφες προτάσεις, γνώμες, εισηγήσεις, και παράπονα προς τα αρμόδια όργανα του Συλλόγου. Να επιδεικνύουν καλή συμπεριφορά στις εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Σύλλογος. Γενικά, να φροντίζουν για το γόητρο και την αξιοπρέπεια του Συλλόγου.

Άρθρο 10. Αποχώρηση Μελών

Τα μέλη μπορούν να αποχωρήσουν από τον Σύλλογο οποτεδήποτε θελήσουν ύστερα από έγγραφη αίτησή τους.

Άρθρο 11: Διαγραφή μελών – Μη ενεργά μέλη

Παύουν να είναι μέλη του Συλλόγου:

 1. Όσοι διαγραφούν για σοβαρό λόγο, με απόφαση της Γ.Σ.
 2. Όσοι διαγραφούν ύστερα από απόφαση των αρμοδίων οργάνων σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 22.
 3. Τα μέλη που καθυστερούν τη συνδρομή τους για χρονικό διάστημα που καθορίζεται από το Δ.Σ. καθίστανται ανενεργά αφού, μετά το πέρας του χρόνου αυτού, τους υπενθυμιστεί εγγράφως η διάταξη του άρθρου αυτού και περάσει άπρακτος τουλάχιστον ένας μήνας από την έγγραφη επικοινωνία. Σε περίπτωση που η έγγραφη επικοινωνία με το μη ταμειακά εντάξει μέλος δεν είναι εφικτή καθίσταται αυτομάτως ανενεργό.
 4. Τα μέλη των οποίων η Ηλεκτρονική Διεύθυνση ή διεύθυνση κατοικίας είναι άγνωστη ή έχει αλλάξει χωρίς να ενημερωθεί ο Σύλλογος [με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη κάθε επικοινωνία με αυτά ….] καθίστανται αυτομάτως ανενεργά.

Άρθρο 12. Επανενεργοποίηση ιδιότητας μέλους

 1. Τα μέλη που επιθυμούν να επανέλθουν στον Σύλλογο καθίστανται ενεργά αφού καταβάλουν τις οφειλόμενες συνδρομές τους μέχρι τη γνωστοποίηση της οφειλής.
 2. Τα μέλη που για χρονικό διάστημα καθοριζόμενο από το Δ.Σ. δεν συμμετείχαν σε δραστηριότητες του Συλλόγου καθίστανται ξανά ενεργά ξεκινώντας να καταβάλλουν κανονικά τις συνδρομές τους από το τρέχον έτος.

Γ. ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 13.

Όργανα του Συλλόγου είναι:

 1. Η Γενική Συνέλευση των μελών.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο.
 3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή.
 4. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο

Τα πρόσωπα που συγκροτούν το Δ.Σ., και την Εξελεγκτική Επιτροπή δεν έχουν δικαίωμα σε αντιμισθία. Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν, το δε αξίωμά τους θεωρείται τιμητικό. Δικαιούνται όμως αποζημίωση για έξοδα κίνησης και διαμονής για τις εκτός έδρας μετακινήσεις μόνο για υποθέσεις του Συλλόγου.

Απαγορεύεται στο Δ.Σ. να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με Μέλη του Δ.Σ.. με τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Δ.Σ. που έλαβαν τη σχετική απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου.

Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς το σωματείο από Μέλη του διοικητικού του συμβουλίου, για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.

Άρθρο 14. Γενική Συνέλευση

Είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου, αποφασίζει για κάθε θέμα σύμφωνα με το παρόν καταστατικό καθώς και για θέματα που τυχόν δεν προβλέπονται από αυτό. Επίσης, ερμηνεύει τις τυχόν αμφισβητούμενες διατάξεις του.

Εγκρίνει τον προϋπολογισμό και απαλλάσσει το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή από κάθε διοικητική και διαχειριστική ευθύνη.

Στη Γενική Συνέλευση του σωματείου έχουν δικαίωμα να παρίστανται και να συμμετέχουν όλα τα μέλη του. Δικαίωμα να ψηφίζουν και να εκλέγονται έχουν τα μέλη του σωματείου, μετά πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους. Τα λοιπά μέλη καθώς και τα επίτιμα έχουν μόνο το δικαίωμα να λαμβάνουν τον λόγο και να συμμετέχουν στη συζήτηση. Κάθε μέλος συμμετέχει στην Γ.Σ. αυτοπρόσωπος με μία μόνο ψήφο. Απαγορεύεται η δια πληρεξουσίου συμμετοχή και ψηφοφορία. Στερούνται του δικαιώματος να συμμετέχουν στην Γ.Σ., να ψηφίζουν και να εκλέγονται τα μέλη που δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το σωματείο.

Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται κάθε Ιανουάριο, έκτακτη δε, όταν το θεωρήσει αναγκαίο το Δ.Σ. ή το ζητήσουν εγγράφως με αίτησή τους που θα ορίζει και τα θέματα της Συνέλευσης, τουλάχιστον το 1/4 των μελών που είναι ταμειακά ενημερωμένα. Δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση αποστέλλεται ηλεκτρονικά η πρόσκληση στην οποία αναγράφονται τα θέματα, και αναρτάται, στα ηλεκτρονικά μέσα του Συλλόγου, στα γραφεία του Συλλόγου και δημοσιεύεται σε τοπική εφημερίδα. Η Γενική Συνέλευση προεδρεύεται από εκλεγόμενο με φανερή ή μυστική ψηφοφορία μέλος και ορίζει γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών της. Βρίσκεται δε σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον το 1/2 των μελών του Συλλόγου που είναι ταμειακώς ενημερωμένα. Αν δεν γίνει απαρτία, η Συνέλευση που άρχισε διακόπτεται λόγω έλλειψης απαρτίας, συνέρχεται και πάλι χωρίς νέα ειδοποίηση μέσα σε 10 μέρες το αργότερο, οπότε θεωρείται έγκυρη με οποιονδήποτε αριθμό παρισταμένων μελών αποφασίζει δε έγκυρα για τα μη συζητηθέντα θέματα της Η.Δ..

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Άρθρο 15.

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση αναπτύσσονται τα πεπραγμένα του Δ.Σ., υποβάλλεται διαχειριστικός απολογισμός του προηγούμενου διαχειριστικού έτους, ο οποίος συνοδεύεται από την έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής, ψηφίζεται ο προϋπολογισμός του έτους κατά το οποίο γίνεται η Συνέλευση και ενεργούνται αρχαιρεσίες κάθε 2 χρόνια. Αποφάσεις της Γεν. Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Θέματα για συζήτηση που δεν αναγράφονται στην πρόσκληση μπορούν να κατατεθούν 5 μέρες πριν την ημερομηνία της Γ.Σ. στα γραφεία του Συλλόγου μετά από αίτηση του 1/5 των μελών ή και κατά τη διάρκεια της Γ.Σ., γίνονται δε δεκτά μόνο μετά από απόφαση του σώματος.

Άρθρο 16.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει με μυστική ψηφοφορία, κάθε δεύτερο χρόνο από τα μέλη του Συλλόγου που υπέβαλαν υποψηφιότητα, 9 συμβούλους που αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο της. Η διάρκεια της θητείας του Δ.Σ. είναι διετής. Μετά την εκλογή του ΔΣ οι υπόλοιποι υποψήφιοι καλούνται σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους να αναπληρώσουν τους τακτικούς σε περίπτωση που μείνει κενή θέση του Δ.Σ. Όταν αναπληρωματικοί σύμβουλοι ισοψηφούν γίνεται μεταξύ τους κλήρωση, προκειμένου να καταλάβουν θέση στο Δ.Σ.

Δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης, το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου καταρτίζει και δημοσιεύει κατάλογο των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου. Η δημοσίευση του ανωτέρω καταλόγου πραγματοποιείται με την τοιχοκόλλησή του στον πίνακα ανακοινώσεων ή, σε περίπτωση μη υπάρξεως τέτοιου πίνακα, σε άλλο εμφανές και ελεύθερα προσβάσιμο για τα μέλη σημείο των γραφείων ή των εγκαταστάσεων του σωματείου. Για την ανωτέρω τοιχοκόλληση συντάσσεται έκθεση που υπογράφεται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που το σωματείο διατηρεί ιστότοπο, η δημοσίευση του καταλόγου γίνεται και με την ηλεκτρονική ανάρτησή του στον οικείο ιστότοπο. Κάθε μέλος του σωματείου έχει δικαίωμα να υποβάλει έγγραφες αντιρρήσεις κατά του καταλόγου, ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από τη δημοσίευσή του. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει οριστικά επί των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, το αργότερο έως και δύο (2) πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης και, σε περίπτωση που οι υποβληθείσες αντιρρήσεις γίνουν δεκτές ως βάσιμες, τροποποιεί αναλόγως τον κατάλογο. Ο τροποποιημένος κατάλογος των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται με τον τρόπο που περιγράφεται πιο πάνω, το αργότερο έως και την προηγούμενη ημέρα της διεξαγωγής της.

Άρθρο 16Α.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ

Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για την ανάδειξη Προέδρου και μελών του Δ.Σ. μπορούν να το δηλώσουν και την ημέρα της εκλογής στον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, ο οποίος αναρτά πίνακα των υποψηφιοτήτων στην αίθουσα της συνεδρίασης, πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας.

Εάν δεν υποβληθούν υποψηφιότητες, η συνέλευση επαναλαμβάνεται ανά οκτώ (8) ημέρες με μόνο θέμα την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά ως δικαστικός αντιπρόσωπος Δικηγόρος ο οποίος ορίζεται, καθώς και ο αναπληρωτής του, ύστερα από αίτηση του σωματείου, δικηγόρος από τον Δικηγορικό Σύλλογο στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει το σωματείο. Τα υπόλοιπα μέλη της εφορευτικής επιτροπής εκλέγονται από το σώμα της Γ.Σ. Η επιτροπή προβαίνει στη διαλογή των ψήφων και συντάσσει πίνακα διαλογής. Μετά το αποτέλεσμα της διαλογής ανακηρύσσει τους επιτυχόντες με τη σειρά επιτυχίας και συγχρόνως καθορίζει και τη σειρά των επιλαχόντων, ανάλογα προς τον αριθμό των ψήφων που έχει συγκεντρώσει ο κάθε υποψήφιος. Κατόπιν συντάσσει πρακτικό για την εκλογή και την ανακήρυξη του Προέδρου και των επιτυχόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που υπογράφεται από τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, το Γραμματέα και τα Μέλη της εφορευτικής επιτροπής.

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου διεξάγονται με ενιαία ψηφοδέλτια υποψηφίων προέδρων και συμβούλων. Τα ψηφοδέλτια διαιρούνται σε δύο επιμέρους τμήματα. Στο πρώτο τμήμα, το οποίο τίθεται στο επάνω μέρος του ψηφοδελτίου, αναγράφονται, με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων προέδρων. Στο δεύτερο τμήμα, αναγράφονται, επίσης με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψήφιων συμβούλων. Ο εκλογέας ψηφίζει τον υποψήφιο πρόεδρο και τους υποψήφιους σύμβουλους της προτίμησής του με σταυρό που σημειώνει παραπλεύρως του ονοματεπωνύμου τους. Ο εκλογέας σταυροδοτεί με έναν (1) σταυρό τον υποψήφιο πρόεδρο της προτίμησής του και δικαιούται να σταυροδοτήσει υποψήφιους σύμβουλους μέχρι τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου. Αν κατά τον υπολογισμό των σταυρών προτίμησης προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός σε κάθε περίπτωση στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα. Η εκλογή γίνεται κατά τη σειρά των σταυρών προτίμησης που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι. Υποψήφιος πρόεδρος που κατά την πρώτη ψηφοφορία λαμβάνει ποσοστό ψήφων τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των εγκύρων ψηφοδελτίων, εκλέγεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, καταλαμβάνοντας τη θέση του υποψήφιου συμβούλου που εκλέγεται έχοντας λάβει τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσότερων υποψήφιων προέδρων, ο πρόεδρος εκλέγεται με απόλυτη πλειοψηφία, από το σύνολο των εκλεγέντων συμβούλων κατά την πρώτη συνεδρίασή του ΔΣ που συγκαλείται με σκοπό τη συγκρότησή του σε σώμα. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψήφιων συμβούλων, εφόσον πρόκειται για ισοψηφήσαντες που έχουν λάβει τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης, η τελική κατάταξη γίνεται με κλήρωση ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής. Ο αριθμός των υποψηφίων από κάθε φύλο πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου. Αν κατά τον υπολογισμό που γίνεται με βάση το προαναφερθέν κλάσμα προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα.

Οι γενικές συνελεύσεις για τις αρχαιρεσίες του Σωματείου δύναται να διεξάγονται και με τη χρήση σύγχρονων μέσων Τεχνολογίας Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.), με σκοπό την απομακρυσμένη συμμετοχή των μελών σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα από την κείμενη νομοθεσία όπως ισχύει κατά τον χρόνο διεξαγωγής τους.

Άρθρο 17. Συνεδριάσεις Δ.Σ.

 1. Το Δ.Σ. στην πρώτη συνεδρίασή του, την οποία συγκαλεί ο εκλεγμένος Πρόεδρος, το αργότερο δεκαπέντε ημέρες μετά τη Γενική Συνέλευση, εκλέγει από τα μέλη του, με απόλυτη πλειοψηφία, τον Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία, Έφορο Μονοπατιών, Έφορο Ορειβασίας, Έφορο Αναρρίχησης /Ορειβατικού Σκι / Κατάβασης Φαραγγιών, Έφορο Ορειβατικού και Αναρριχητικού Εξοπλισμού και Έφορο Καταφυγίου, που ασχολούνται με την επιδίωξη των σκοπών του Συλλόγου, διαχειρίζονται την περιουσία του, προπαρασκευάζουν τις εργασίες των Γενικών Συνελεύσεων, και εκτελούν τις αποφάσεις αυτών. Αν η θέση του προέδρου κενωθεί λόγω θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης από το αξίωμα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, ο νέος πρόεδρος εκλέγεται με τη διαδικασία του πρώτου εδαφίου, αφού προηγουμένως η κενή θέση καλυφθεί από τον πρώτο μη εκλεγέντα, κατά σειρά σταυρών προτίμησης, σύμβουλο. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο το διοικητικό συμβούλιο δεν εξαντλήσει τη θητεία για την οποία εκλέχθηκε, το νέο διοικητικό συμβούλιο εκλέγεται για χρονικό διάστημα ίσο με το υπόλοιπο της θητείας του προηγούμενου. Είναι δυνατή η κατά τη διάρκεια της θητείας του μεταβολή της εσωτερικής σύνθεσης του Δ.Σ., εξαιρουμένου του Προέδρου, μετά από συμφωνία τουλάχιστον των 7 μελών του.
 2. Το αποχωρούν Δ.Σ. καλείται να παραδώσει στο νέο τη σφραγίδα, το αρχείο και την περιουσία του Σωματείου με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής το οποίο υπογράφεται από το παλαιό και νέο Δ.Σ.
 3. Το Δ.Σ. συνέρχεται σε συνεδριάσεις τακτικά δύο φορές τον μήνα και εκτάκτων όταν είναι ανάγκη ή το ζητήσουν εγγράφως έξη τουλάχιστον από τα μέλη του.
 4. Βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον πέντε μέλη. Δεν επιτρέπεται σε ένα μέλος να εξουσιοδοτεί άλλο για εκπροσώπησή του στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.
 5. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του/της Προέδρου θεωρείται διπλή.
 6. Οι αποφάσεις των συνεδριάσεων του Δ.Σ. γνωστοποιούνται με ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων στα εντευκτήρια του Συλλόγου.
 7. Η ψηφοφορία για οποιοδήποτε θέμα μπορεί να είναι μυστική (με ψηφοδέλτια) εάν το θελήσει ο προεδρεύων της συνεδρίασης ή το ζητήσει το 1/3 των παρόντων μελών.
 8. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. που λαμβάνονται νόμιμα δεσμεύουν όλα τα μέλη του, έστω κι αν απουσιάζουν, διαφώνησαν ή μειοψήφησαν κατά τη λήψη τους.
 9. Για θέμα που έχει ήδη αποφασίσει το Δ.Σ. και δεν έχει αρχίσει ακόμα η υλοποίηση της απόφασης μπορεί να ξαναζητηθεί και να ληφθεί νέα απόφαση, εάν το ζητήσουν εγγράφως το 1/3 των μελών του.
 10. Για τις συνεδριάσεις κρατούνται λεπτομερή πρακτικά (θέματα, αποφάσεις, διαφωνίες κ.α.) που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα, γνωστοποιούνται στα μέλη του Δ.Σ. και επικυρώνονται ή όχι από αυτά δια της υπογραφής τους στην επόμενη Συνεδρίαση από αυτή που αφορούν. Σε περίπτωση μη επικύρωσης θα καταγράφονται αιτιολογημένες οι διαφωνίες ή οι τυχόν παρατηρήσεις από τα ίδια τα μέλη.
 11. Τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορεί να παρακολουθεί οποιοδήποτε μέλος χωρίς δικαίωμα λόγου.

Άρθρο 18. Αρμοδιότητες Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
 1. Διοικεί υπεύθυνα τον Σύλλογο σύμφωνα με τους νόμους, το παρόν καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του.
 2. Διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους του Ε.Ο.Σ. Ηρακλείου
 3. Χαράσσει την πολιτική του Συλλόγου για την επίτευξη των σκοπών του.
 4. Μεριμνά για την ανάπτυξη και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του Συλλόγου.
 5. Μελετά και εισηγείται στη Γενική Συνέλευση θέματα που απασχολούν τον Σύλλογο ή αναφέρονται στο καταστατικό και στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του.
 6. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ.
 7. Αποφασίζει για την αποδοχή ή όχι δωρεών, κληρονομιών, κληροδοτημάτων καθώς και κάθε άλλης προσφοράς ή πρότασης.
 8. Αναθέτει έκτακτα καθήκοντα και αρμοδιότητες στα μέλη του Δ.Σ.
 9. Συντάσσει ετησίως απολογισμό πεπραγμένων και οικονομικό απολογισμό και καταρτίζει τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους τον οποίο υποβάλλει στη Γ.Σ.
 10. Εισηγείται στη Γ.Σ. η οποία αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συλλόγου.
 11. Γενικά παίρνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου και την εύρυθμη λειτουργία του.
 12. Μέλη του Δ.Σ. που αδικαιολόγητα απουσιάζουν από τέσσερις κατά σειρά συνεδριάσεις του είναι δυνατόν ύστερα από δικαιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. να θεωρηθούν πως παραιτήθηκαν και να αντικατασταθούν ως Σύμβουλοι – μετά από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίησή τους – από τους κατά σειρά επιτυχίας αναπληρωματικούς.
 13. Μεριμνά για τη γραπτή επικοινωνία και ενημέρωση μελών του Συλλόγου.
 14. Μεριμνά για την έκδοση του περιοδικού εντύπου του προγράμματος του Συλλόγου και εγκρίνει το περιεχόμενό του.
 15. Τα μέλη του ΔΣ δύνανται να συνεργάζονται μεταξύ τους για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.
 16. Το Δ.Σ δικαιούται να συγκροτήσει επιτροπές που κρίνει χρήσιμες για το έργο του. Τα καθήκοντα, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των επιτροπών καθορίζονται από τις αποφάσεις συγκρότησής τους.
 17. Κάθε μέλος του Δ.Σ. συντάσσει και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση σε συνεργασία με τα άλλα μέλη του Δ.Σ. τον απολογισμό των πεπραγμένων του.
 18. Παρέχει πληροφοριακά στοιχεία σε Συλλόγους, ορειβάτες, μελετητές και λοιπούς ενδιαφερόμενους για θέματα ορειβασίας σε ελληνικά βουνά.
 19. Προσλαμβάνει προπονητές για τα αθλήματα που καλλιεργεί το σωματείο , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 Ν. 2725/99, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 19. Αρμοδιότητες Μελών Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 1. Συγκαλεί το Δ.Σ. σε συνεργασία με το Γεν. Γραμματέα.
 2. Διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., υπογράφει τα πρακτικά αυτών, τα έγγραφα και τα εντάλματα. Σε περίπτωση κωλύματος αναπληρώνεται από τον αντιπρόεδρο και τούτου κωλυομένου από ένα σύμβουλο ορισμένο από το Δ.Σ.
 3. Μαζί με τον Γ. Γραμματέα εκπροσωπεί τον Σύλλογο σε κάθε δημόσια υπηρεσία ή αρχή, δικαστική, διοικητική ή άλλη καθώς και ενώπιον κάθε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου.
 4. Λαμβάνει γνώση της εισερχόμενης αλληλογραφίας καθώς και κάθε άλλου θέματος που αφορά τον Σύλλογο και τις δραστηριότητες του.
 5. Έχει δικαίωμα να συμμετέχει σε όλες τις Επιτροπές και ομάδες εργασίες.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 1. Αναπληρώνει τον πρόεδρο όταν αυτός κωλύεται και τον αντικαθιστά όταν απουσιάζει με τα ίδια δικαιώματα και καθήκοντα.
 2. Αναλαμβάνει πρόσθετα καθήκοντα και αρμοδιότητες που του αναθέτει το Δ.Σ.
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 1. Συγκαλεί το Δ.Σ. με τον Πρόεδρο.
 2. Μαζί με τον Πρόεδρο εκπροσωπεί τον Σύλλογο σε κάθε δημόσια υπηρεσία ή αρχή, δικαστική, διοικητική ή άλλη καθώς και ενώπιον κάθε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου.
 3. Φυλάσσει τα αρχεία, τα διοικητικά βιβλία και την σφραγίδα του Συλλόγου
 4. Είναι υπεύθυνος για την τήρηση και φύλαξη της αλληλογραφίας και των εγγράφων του Συλλόγου και ενημερώνει το Δ.Σ.
 5. Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. τα οποία συνυπογράφει με τα παρόντα σε κάθε συνεδρίαση μέλη του Δ.Σ.
 6. Συνυπογράφει από κοινού με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα.
 7. Συντονίζει τις εργασίες του Δ.Σ. και παρακολουθεί την υλοποίηση των αποφάσεων που λαμβάνονται.
 8. Έχει το δικαίωμα να συμμετέχει σε όλες τις επιτροπές και ομάδες και αναλαμβάνει πρόσθετα καθήκοντα και αρμοδιότητες που του αναθέτει το Δ.Σ.
 9. Τον Γεν. Γραμματέα σε περίπτωση κωλύματος αναπληρώνει μέλος του Δ.Σ. οριζόμενο από το Δ.Σ.
Ο ΤΑΜΙΑΣ
 1. Τηρεί τα από το νόμο προβλεπόμενα βιβλία, ενεργεί εισπράξεις και πληρωμές και καταθέτει στον τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου κάθε ποσό το οποίο υπερβαίνει τα 400 ευρώ. Το ποσό αυτό είναι δυνατό να αυξομειώνεται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.
 2. Δύναται να αναλάβει από την Τράπεζα τα περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου συνολικώς ή μερικώς, είτε με φυσική παρουσία είτε με ηλεκτρονική συναλλαγή (web banking), ύστερα από γενική ή ειδική απόφαση του Δ.Σ. με πρακτικό υπογεγραμμένο από την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Στην περίπτωση της φυσικής παρουσίας, ο Ταμίας καταθέτει στην Τράπεζα γνήσιο αντίγραφο του πρακτικού  υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα. Στην περίπτωση της ηλεκτρονικής συναλλαγής (web banking), ο Ταμίας καταχωρεί το αντίγραφο του πρακτικού, συνημμένο στο αποδεικτικό συναλλαγής, στο αρχείο των παραστατικών του Ταμείου του Συλλόγου.
 3. Συντάσσει στο τέλος κάθε χρόνου τον οικονομικό απολογισμό του Δ.Σ. με τρόπο διαυγή και κατανοητό από όλους.
 4. Καταρτίζει έγκαιρα σε συνεργασία με τα άλλα μέλη του Δ.Σ. τον προϋπολογισμό της διετίας και τον υποβάλλει στο Δ.Σ. για έγκριση ή τροποποίηση.
 5. Είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη των λογιστικών καταστάσεων και βιβλίων, των αποδείξεων και των τιμολογίων, των γραμματίων είσπραξης και των ενταλμάτων πληρωμής, των επιταγών καθώς και άλλων σχετικών εγγράφων, δικαιολογητικών και εντύπων.
 6. Εάν ο ταμίας απουσιάζει ή αδυνατεί να εκτελέσει τα καθήκοντα του αναπληρώνεται από μέλος του Δ.Σ. που προτείνεται από αυτόν τον ίδιο και εγκρίνεται από το Δ.Σ.
Ο ΕΦΟΡΟΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ
 1.  Σχεδιάζει και οργανώνει, σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο, Περιφέρεια κ.λ.π.), δράσεις για τη χάραξη, σήµανση, διάνοιξη και συντήρηση των µονοπατιών, βάσει της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας.
 2. Διοργανώνει ενημερωτικές δράσεις για μονοπάτια εξαιρετικής φυσικής ή πολιτιστικής αξίας, δίνοντας προτεραιότητα στην ανάδειξη των μονοπατιών της τοπικής κληρονομιάς.
 3. Μεριµνά για την ασφαλή φύλαξη, συντήρηση και διάθεση των υλικών που χρησιμοποιούνται για τη διάνοιξη, συντήρηση και σήμανση μονοπατιών.
 4. Δημιουργεί και τηρεί αρχεία σχετικά µε τα μονοπάτια της Κρήτης και παρέχει πληροφοριακά στοιχεία σε Συλλόγους, ορειβάτες, µελετητές και γενικά σε κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που εκδηλώνει σχετικό ενδιαφέρον.
 5. Φροντίζει να ενημερώνεται για όλα τα σχετικά με το αντικείμενό του θέματα και παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα του.
Ο ΕΦΟΡΟΣ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ
 1. Φροντίζει να ενημερώνεται για όλα τα σχετικά με το αντικείμενό του θέματα και παρακολουθεί τις εξελίξεις στο τομέα του.
 2. Είναι υπεύθυνος για τον προγραμματισμό και τη διοργάνωση των ορειβατικών δραστηριοτήτων του Συλλόγου.
 3. Επεξεργάζεται το πρόγραμμα αναβάσεων – διαδρομών και το φέρνει στο Δ.Σ. για έγκριση και ψήφιση.
 4. Μεριμνά για την οργάνωση και συμπλήρωση αρχείου ορειβατικών διαδρομών και ηλεκτρονικών ιχνών.
 5. Συνεργάζεται με τα άλλα μέλη του Δ.Σ. για έκδοση βιβλίων, φυλλαδίων σχετικά με τον τομέα ευθύνης του.
Ο ΕΦΟΡΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΚΙ / ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ / ΔΙΑΣΧΙΣΗΣ – ΚΑΤΑΒΑΣΗΣ ΦΑΡΑΓΓΙΩΝ (CANYONING)
 1. Φροντίζει να ενημερώνεται για όλα τα σχετικά με το αντικείμενό του θέματα και παρακολουθεί τις εξελίξεις στο τομέα του.
 2. Καταρτίζει διάφορα προγράμματα εκπαίδευσης σύμφωνα με τους σκοπούς και τις δραστηριότητες του Συλλόγου και φροντίζει για την καλή εκτέλεσή τους με την έγκριση τους από το Δ.Σ.
 3. Ενημερώνει το Δ.Σ. για τις δραστηριότητες και τα προβλήματα των τομέων του και εισηγείται σχετικά.
 4. Μεριμνά για τη χάραξη νέων διαδρομών αναρρίχησης, κατάβασης φαραγγιών και ορειβατικού σκι και τηρεί σχετικά αρχεία.
 5. Μεριμνά για την πραγματοποίηση Σχολών Ορειβασίας, Αναρρίχησης, Ορειβατικού Σκι και Κατάβασης Φαραγγιών.
 6. Ενημερώνει τον Έφορο Ορειβατικού και Αναρριχητικού Εξοπλισμού για τον τρόπο χρήσης και συντήρησης του υλικού.
ΕΦΟΡΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
 1. Είναι υπεύθυνος για την φύλαξη σε ειδικό χώρο εντός των εντευκτηρίων και τη διάθεση κάθε μορφής ορειβατικού, χιονοδρομικού, αναρριχητικού και ηλεκτρονικού υλικού του Συλλόγου (όπως ορίζεται από το άρθρο 24).
 2. Τηρεί βιβλίο λεπτομερούς καταγραφής των υλικών.
 3. Ασκεί διαχείριση του εξοπλισμού.
 4. Ενημερώνεται από τον Έφορο Ορειβατικού Σκι / Αναρρίχησης / Διάσχισης – Κατάβασης Φαραγγιών (Canyoning) για τον τρόπο χρήσης και συντήρησης του υλικού.
 5. Τα υλικά του Συλλόγου χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς και για ασφαλή διεξαγωγή των οργανωμένων και προγραμματισμένων από τον Σύλλογο εξορμήσεων. Σε εξαιρετικά έκτακτες περιπτώσεις, όπως οι επιχειρήσεις διάσωσης, τα υλικά θα δίδονται από οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. ή και μέλος ακόμα του Συλλόγου. Μετά το τέλος της δραστηριότητας θα δικαιολογείται έγγραφα η χρησιμοποίησή τους.
Ο ΕΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ
 1. Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία και τον ανεφοδιασμό του καταφυγίου που ανήκει στο Σύλλογο.
 2. Είναι υπεύθυνος για τη διάθεση του καταφυγίου σε επισκέπτες ή μέλη του Συλλόγου και τηρεί αρχείο διανυκτερεύσεων.
 3. Ενημερώνει στις τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ. για τις δραστηριότητες, τις εξελίξεις, τις ανάγκες και τα προβλήματα στον τομέα του και εισηγείται σχετικά.
 4. Επιβλέπει τις εργασίες κατασκευής, επέκτασης, διαρρύθμισης και συντήρησης του καταφυγίου.
 5. Δύναται να πιστωθεί με ποσό που ορίζεται κάθε χρόνο από το ΔΣ για τις τρέχουσες και άμεσες ανάγκες.
 6. Προτείνει στο Δ.Σ. τον ελάχιστο αριθμό διανυκτερευόντων επισκεπτών για να ανοίξει το καταφύγιο.
 7. Εισηγείται στο Δ.Σ. σε περίπτωση κωλύματός του τον αντικαταστάτη του – υπεύθυνο καταφυγίου για ορισμένο χρονικό διάστημα ο οποίος εγκρίνεται από το Δ.Σ.

Άρθρο 20.

Το Δ.Σ. δικαιούται να καταρτίζει κανονισμούς λειτουργίας του Συλλόγου (επιτροπών, ομάδων κλπ), οι οποίοι και εφαρμόζονται μετά από προηγούμενη έγκρισή τους από την Γενική Συνέλευση των μελών.

Άρθρο 21. Πειθαρχικό Συμβούλιο

Μαζί με το Δ.Σ. η Γεν. Συνέλευση εκλέγει επίσης με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών τα οποία έχουν συμπληρώσει (5) τουλάχιστον έτη ως μέλη και για (2) δύο χρόνια μέλη του Δ.Σ. το Πειθαρχικό Συμβούλιο που αποτελείται από (3) τρία τακτικά μέλη και (2) δύο αναπληρωματικά. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο στην πρώτη από την εκλογή του συνεδρία εκλέγει Πρόεδρο και Γραμματέα. Το Π.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα και τα τρία μέλη του. Στις συνεδριάσεις του Π.Σ. είναι δυνατόν να παρευρίσκονται και τα αναπληρωματικά μέλη και να εκφράζουν γνώμη, δεν δικαιούνται όμως ψήφου.

Άρθρο 22.

Ύστερα από προηγούμενη πάντοτε εισήγηση του Δ.Σ. το Πειθαρχικό Συμβούλιο επιβάλλει πειθαρχικές ποινές, αφού ακούσει τον ενδιαφερόμενο και συγκεντρώνει τα σχετικά στοιχεία, σε περίπτωση που υπάρχει σοβαρή παράβαση του παρόντος καταστατικού ή συμπεριφορά μη σύμφωνη με τους σκοπούς του Συλλόγου, ή για πράξεις επιβλαβείς για το Σύλλογο και γενικά για ανάρμοστη συμπεριφορά. Οι παραπάνω αιτιολογημένες αποφάσεις του Π.Σ. καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο πρακτικών, που τηρείται από τον Γραμματέα του, κοινοποιούνται δε στο Δ.Σ. που αναλαμβάνει την εκτέλεσή τους. Οι επιβαλλόμενες πειθαρχικές ποινές ορίζονται ανάλογα με το παράπτωμα και κατά την κρίση του Π.Σ. είναι δε α) επίπληξη, β) προσωρινός αποκλεισμός συμμετοχής στις εκδηλώσεις του Συλλόγου ή παρουσίας στα εντευκτήρια και τέλος γ) ποινή διαγραφής.

Άρθρο 23. Εξελεγκτική επιτροπή

Σε κάθε τακτική Γεν. Συνέλευση εκλέγεται τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή από τακτικά μέλη και 3 αναπληρωματικούς που η θητεία τους διαρκεί 2 έτη και έχει αποστολή την υποβολή στην επόμενη της εκλογής της τακτικής Γεν. Συνέλευσης έκθεση για την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου και την οικονομική διαχείριση του Δ.Σ.

Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Συλλόγου ενεργείται κάθε χρόνο, αφορά δε όλα τα πραγματοποιηθέντα έσοδα και τις πηγές τους καθώς και τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες. Ο ισολογισμός και ο απολογισμός κάθε έτους και η έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στην Γεν. Συνέλευση των μελών του Συλλόγου. Σε περίπτωση που η Εξελεγκτική Επιτροπή κατά τον ετήσιο οικονομικό έλεγχο διαπιστώσει ατασθαλίες και δε λάβει ικανοποιητική εξήγηση δικαιούται να απευθυνθεί σε ορκωτό λογιστή.

Άρθρο 24. Πόροι του Συλλόγου

Πόροι του Συλλόγου είναι:

 1. Οι αναφερόμενοι στο άρθρο και προερχόμενοι από συνδρομές των μελών και δικαιώματα εγγραφής καθώς επίσης και από προσφερόμενα από μέλη ποσά.
 2. Έσοδα από το καταφύγιο του Συλλόγου.
 3. Έσοδα από πωλήσεις εκδόσεων του Συλλόγου.
 4. Έσοδα από εορτές και οργανούμενες εκδηλώσεις
 5. Επιχορηγήσεις κρατικές και νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
 6. Κληρονομιές, κληροδοσίες και δωρεές φυσικών προσώπων που γίνονται δεκτές πάντοτε όπως ορίζει ο Νόμος.

Άρθρο 25. Περιουσία

 1. Περιουσία του Συλλόγου αποτελούν τα πάγια υλικά και ο ορειβατικός και αναρριχητικός εξοπλισμός, τα ταμειακά διαθέσιμα και τα ακίνητα του Συλλόγου.
 2. Ως πάγιο περιουσιακό στοιχείο εν γένει νοείται το περιουσιακό στοιχείο το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί κατά τρόπο διαρκή για τους σκοπούς του Συλλόγου και τα οφέλη από τη χρήση του εκτείνονται πέραν του ενός έτους (κτήρια, επίπλωση, ηλεκτρονικός εξοπλισμός κτλ).
 3. Ορειβατικός και αναρριχητικός εξοπλισμός είναι ο τεχνικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στις δραστηριότητες του Συλλόγου.
 4. Η περιουσία του Συλλόγου δεν επιτρέπεται να διατεθεί για σκοπούς διαφορετικούς από τους προβλεπόμενους στο παρόν καταστατικό.
 5. Απαγορεύεται απολύτως η διάθεση ή ενοικίαση υλικών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων του Συλλόγου στα μέλη ή σε τρίτους, έναντι καταβολής χρηματικού αντιτίμου.
 6. Η περιουσία του Συλλόγου ουδέποτε επιτρέπεται να αποτελέσει αντικείμενο ανάμειξής του σε κερδοσκοπική επιχείρηση.
 7. Η κατά οποιονδήποτε τρόπο μερική ή ολική εκποίηση και αλλαγή χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Συλλόγου απαγορεύεται. Κατ` εξαίρεση, αν οι παραπάνω εγκαταστάσεις δεν καλύπτουν ή δεν εξυπηρετούν πλέον τις αγωνιστικές ανάγκες του σωματείου ή υφίσταται άφευκτη ανάγκη, επιτρέπεται η εκποίησή τους για την κατασκευή ή απόκτηση νέων που πληρούν τις ανάγκες του ή η αλλαγή χρήσης. Αποκλειστικά αρμόδιο να βεβαιώσει τα ανωτέρω καθίσταται το κατά το άρθρο 825 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δικαστήριο. Η αίτηση υποβάλλεται από τη διοίκηση του σωματείου, ύστερα από απόφαση της γενικής συνέλευσής του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του.
 8. Σε περίπτωση διάλυσής του Συλλόγου η περιουσία του περιέρχεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή στον κρατικό φορέα που ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα αθλητική νομοθεσία.

Άρθρο 26

Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Συλλόγου ενεργείται κάθε χρόνο από την εκλεγόμενη από τη Γ.Σ. Εξελεγκτική Επιτροπή, όπως ορίζει το καταστατικό, αφορά δε όλα τα πραγματοποιηθέντα έσοδα και τις πηγές τους καθώς και τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες. Ο ισολογισμός και ο απολογισμός κάθε έτους και η έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στην Γεν. Συνέλευση των μελών του Συλλόγου.

Άρθρο 27. Γενικές Διατάξεις

Ο Σύλλογος δεν μπορεί να γίνει μέλος άλλης ομοσπονδιακής οργάνωσης εκτός από την Ε.Ο.Ο.Α παρά μόνο μετά από απόφαση της Γεν. Συνέλευσής του.

Άρθρο 28

Η τροποποίηση του καταστατικού αυτού, ή η διάλυση του Συλλόγου αποφασίζεται από Γεν. Συνέλευση στην οποία είναι υποχρεωτική η παρουσία του 1/2 τουλάχιστον των ταμειακώς ενημερωμένων μελών του και η οποία συγκαλείται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατόπιν εισήγησης του ΔΣ με ευθύνη του Δ.Σ.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

Άρθρο 29

Ο Σύλλογος έχει κυκλική σφραγίδα στην οποία απεικονίζεται το σήμα του ως εξής: Έχει σχήμα ανεστραμμένου τριγώνου με καμπυλωτές πλευρές, που στο εσωτερικό του φέρει παράσταση με την κορυφή του Γιούχτα καθώς και αετό που στα νύχια του κρατάει ορειβατική σκαπάνη και χιονοδρομική βακτηρία. Στην εξωτερική δε περιφέρεια φέρει τις λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».

Άρθρο 30. Βιβλία

Ο Σύλλογος τηρεί τα εξής θεωρημένα από εξουσιοδοτημένο όργανο βιβλία:

 1. Μητρώου Μελών.
 2. Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων.
 3. Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.
 4. Πρακτικών Συνεδριάσεων Εξελεγκτικής Επιτροπής
 5. Εσόδων – Εξόδων.
 6. Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων
 7. Περιουσιακών στοιχείων

Για τη διευκόλυνση λειτουργίας του Συλλόγου το Δ.Σ. μπορεί να τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο μελών και πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.
Εφόσον το προβλέπει ο νόμος τα παραπάνω βιβλία μπορούν να τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή.

Άρθρο 31

Το σωματείο, για τις πρσφερόμενες υπηρεσίες εκμάθησης των αθλημάτων που καλλιεργεί, δύναται, με απόφαση του διοικητικού τσυ συμβουλίου, να οριζει αντίστοιχο αντίτιμο της σχετικής υπηρεσίας για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών. Στην περίπτωση αυτή το σωματείο έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις οικείες φορολογικές διατάξεις. Η ως άνω διάταξη δεν έχει εφαρμογή στους αθλητές των αγωνιστικών ομάδων του σωματείου.

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή του σωματείου ή αθλητή του σε αγώνες που γίνονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αν αυτοί δεν είναι εγκεκριμένοι από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή τις αντίστοιχες διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες.

Άρθρο 32

 1. Επιτρέπεται η Συγχώνευση του σωματείου με άλλο αθλητικό σωματείο της ίδιας Περιφέρειας με αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων αυτών. Το νέο σωματείο, που προκύπτει από τη συγχώνευση μπορεί να φέρει την επωνυμία ενός ή περισσότερων από τα συγχωνευθέντα σωματεία ή οποιαδήποτε άλλη επωνυμία. Το ιδρυόμενο από τη συγχώνευση νέο αθλητικό σωματείο εντάσσεται, κατ` άθλημα, αυτοδικαίως στην ανώτερη αγωνιστική κατηγορία της αθλητικής ομοσπονδίας του οικείου κλάδου άθλησης στην οποία ανήκει ή έχει αποκτήσει δικαίωμα να αγωνισθεί, κατά τους οικείους κανονισμούς και τις σχετικές διατάξεις, ένα τουλάχιστον από τα συγχωνευόμενα αθλητικά σωματεία.
 2. Ειδικά για τα ομαδικά αθλήματα, επιτρέπεται η συγχώνευση και τμημάτων αθλητικών σωματείων που καλλιεργούν τον ίδιο κλάδο άθλησης ή η συγχώνευση σωματείου με τμήμα του ίδιου κλάδου άθλησης άλλου υφιστάμενου αθλητικού σωματείου.

Άρθρο 33

Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται και διέπεται από την ισχύουσα περί αθλητικών σωματείων νομοθεσία και από τις οικείες διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 34

Το παρόν περιέχει 34 άρθρα, ενεκρίθη κατ’ άρθρο και στο σύνολο κατά την συνεδρίαση των μελών της καταστατικής γενικής συνέλευσης της 21ης Νοεμβρίου 2018, θα ισχύει δε από την χρονολογία εγκρίσεώς του βάσει δικαστικής απόφασης.

 

Το παρόν καταστατικό τροποποιήθηκε
με την αρ. 49/2021 διαταγή
του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου
και καταχωρήθηκε στο Ηράκλειο
την 22/06/2021.

[ + ]