Κανονισμός εφορείας ορειβατικού και αναρριχητικού εξοπλισμού

Ο Σύλλογος, για να επιτύχει τους καταστατικούς του σκοπούς έχει και διαχειρίζεται ειδικό υλικό, την επιμέλεια του οποίου αναθέτει σε μέλος του Δ.Σ., το οποίο καλείται Έφορος Ορειβατικού και Αναρριχητικού εξοπλισμού.

  • Είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη σε ειδικό χώρο εντός των εντευκτηρίων και τη διάθεση κάθε μορφής εξοπλισμού του Συλλόγου όπως Ορειβατικού, Χιονοδρομικού, Αναρριχητικού κ.τ.λ.
  • Τηρεί βιβλία λεπτομερούς καταγραφής του εξοπλισμού και ανά εξάμηνο συντάσσει πρωτόκολλο καταστροφής του άχρηστου και μη δυνάμενου να χρησιμοποιηθεί εξοπλισμού, το οποίο φέρνει προς έγκριση στο Δ.Σ. Εάν η φθορά του υλικού είναι φυσιολογική και αιτιολογημένη απαλλάσσεται της ευθύνης, άλλως υποχρεούται στην αντικατάστασή του ή την καταβολή της αξίας του.
  • Ο εξοπλισμός του Συλλόγου χρησιμοποιείται μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και για ασφαλή διεξαγωγή των οργανωμένων και προγραμματισμένων από το Σύλλογο εξορμήσεων.
  • Σε εξαιρετικά έκτακτες περιπτώσεις (π.χ. επιχείρηση διάσωσης), τα υλικά δίδονται από οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ ή και μέλος ακόμα του Συλλόγου. Μετά το τέλος της δραστηριότητας πρέπει να δικαιολογείται έγγραφα η χρησιμοποίησή τους.
  • Ο εξοπλισμός παραδίδεται και χρεώνεται στους συμμετέχοντες από τον έφορο εξοπλισμού σε συνεννόηση με τον αρχηγό ή τον εκπαιδευτή. Η επιστροφή του θα γίνεται την ημέρα που ορίζει ο έφορος κατά την παράδοσή τους, μέσα σε τρεις ημέρες μετά το πέρας της δραστηριότητας.
  • Η παραλαβή και παράδοση των υλικών θα γίνεται την τελευταία και πρώτη εργάσιμη ημέρα αντίστοιχα πριν και μετά την εξόρμηση (κατόπιν συνεννόησης με τον έφορο εξοπλισμού και τον αρχηγό της εξόρμησης).
[ + ]